แบบบ้านประหยัดพลังงาน จากจุฬาฯ แบบที่ 1

แบบที่ 1
แบบบ้านประหยัดพลังงาน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นไฟล์ CAD